Wilayah Persekutuan (Kuala Lumpur & Putrajaya)

PPI Asia Pacific University (AUISS)
Ketua: Kevin Angdreas /  auissgroup@gmail.com

PPI HELP University | Kampus
Ketua: Cathy Valencia / ppihelpuni@gmail.com
Social Media: Facebook | Instagram | Youtube

PPI Universiti Malaya (UM) 
Ketua: Abdurrohim Harahap / ppi.universiti.malaya@gmail.com
Social Media: Facebook | Twitter | Instagram

PPI MMU Cyberjaya
Ketua: Muhammad Rizky Ananda / ppicyberjaya@gmail.com

Merah Putih Limkokwing (Limkokwing University)
Ketua: Muhammad Fadhil  / merahputihclub@gmail.com 

PPI Universitas Terbuka PokJar Kuala Lumpur (UTKL)
Ketua: Syarif Hidayat/ ppi.utkl@gmail.com
Social Media:  Website | Facebook | Twitter | Instagram

Bhinneka University College Sedaya International (UCSI) | Kampus
Ketua: Gabrielle Linando / indonesia@student.ucsiuniversity.edu.my
Social Media: Facebook | Instagram | YouTube

PPI Universitas Teknologi Malaysia (UTM) Kuala Lumpur | Kampus
Ketua: Amrul Faruq / ppiutmkl@gmail.com
Social Media:  Website

Johor

PPI Universiti Teknologi Malaysia (UTM) | Kampus
Ketua: Muhammad Hafiz Pratama / utmppi@gmail.com
Social Media:  Website | Facebook | Twitter | Instagram

PPI Universti Tun Hussein Onn Malaysia
Ketua:  Kusnanto Mukti W. / ppiuthm@gmail.com

PPI Universitas Terbuka (UT) Pokjar Johor
Ketua: Endri Mardiansyah / utpokjarjohor@gmail.com
Social Media:  Website | Facebook | Instagram

Kelantan

 

PPI Universiti Malaysia Kelantan (UMK)
Ketua: – / kelantanppi@gmail.com

Kedah

PPI Universiti Utara Malaysia

Ketua: Hasbi Syuhada / hasbi_syuhada@yahoo.co.id , phppiuum@gmail.com

Melaka

PPI Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTEM)
Ketua:  Sufyan Arif / utem.ppi@gmail.com

Negeri Sembilan

PPI Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)
Ketua:  Lukmanul Hakim / usimppi@gmail.com

PPI INTI University
Ketua:  Muhammad Shofa Adhana /  islcppi.inti@gmail.com

PPI Kolej UNITI

Ketua: Yazid abdul qadir jawaz / ppi.kolej.uniti@gmail.com

Pahang

PPI Universiti Malaysia Pahang (UMP)
Ketua: Hendriyawan Achmad/ ppidiump@yahoo.com

Penang

PPI Universitas Terbuka PokJar Penang
Ketua: Retno Anisa/ utpenang@yahoo.com
Sosial Media: Facebook

Perak

PPI Universiti Teknologi Petronas (UTP) | Kampus
Ketua: Muhammad zaki naufal, zaki.naufal1108@gmail.com  , ppiutptronoh@gmail.com

Sosial Media: Facebook | Instagram

 

PPI Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI) | Kampus
Ketua: Lagian Sinuraya / sinuraya09@gmail.com , ppicabangupsi@gmail.com
Sosial Media: Facebook

Perlis

PPI Universiti Malaysia Perlis (UNIMAP)
Ketua: William Phedra /  ppiunimap@gmail.com

Pulau Pinang

PPI Universiti Sains Malaysia (USM)
Ketua: Avery Boy Detinty /  averybbc@gmail.com , ppiusains@gmail.com

 Sosial Media: Facebook | Twitter | Instagram

Selangor

PPI Kolej Dar al-Hikmah | Kampus
Ketua: Muhamad Riyandi/ ppiindonesiakdh@gmail.com
Sosial Media: Facebook

PPI Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) | Kampus

Ketua: Muhammad Ilham Hamadi / ppiukmalaysia@gmail.com 
Social Media: Website | Instagram

PPI Universiti Putra Malaysia (UPM) | Kampus
Ketua: Faaza Muhammad Syah/ ppim.upm@gmail.com
Sosial Media: Facebook | Instagram

KOMANDO ’45 Taylors (Taylor University) | Kampus
Ketua: Utami Dea Larasanti Laang / ppitaylors.komando45@gmail.com
Sosial Media: Facebook | Instagram

PPI International Islamic University Malaysia (IIUM) | Kampus
Ketua: Ahmad Rachibunni'am / officialppiiium@gmail.com
Social Media: Twitter | Facebook | Instagram |  YouTube

Indonesian Society University of Nottingham Malaysia Campus (UNMC) | Kampus
Ketua: Kirana Zahra Gisty N / indosocunmc@gmail.com 
Social Media: Facebook

PPI Infrastructure University Kuala Lumpur (IUKL) | Kampus
Ketua: Nugi Nugraha Hardandi / garudaiukl@gmail.com
Social Media: Instagram

MSU Indonesian Society (MIS) | Kampus
Ketua:  Said Alfahulmizan / ppi_msu@yahoo.com

Social Media: Facebook | Instagram

 

PPI Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor | Kampus
Ketua: Fawzia Aulia Rahmani / kuisppi@gmail.com 
Social Media: Facebook | Instagram

PPI Monash Malaysia

Ketua:  Rheza Auditya Wijaya / ppimonash@gmail.com 

Terengganu

PPI Universiti Malaysia Trengganu (UMT)
Ketua:  Aditya Perkasa / indonesianstudent.umt@gmail.com

PPI Universitas Sultan Zainal Abidin (UniSZA)

Ketua: Ryan Pratama Putra / ppiunisza@gmail.com 

Sabah

PPI Sabah
Ketua:  Fikran Aranda Fahrudin, PPI Sabah, fikran.aranda@gmail.com , ppi.sabah2016@gmail.com 

PPI Universiti Malaysia Sabah

Ketua: Fikran Aranda / ppi.sabah2016@gmail.com 

Sarawak

PPI Sarawak
Ketua: Ferick, sarawakppi@gmail.com 
Social Media: Facebook | Instagram

Wilayah Utara & Sabah Sarawak
- Hasbi Syuhada, PPI UUM, hasbi_syuhada@yahoo.co.id, phppiuum@gmail.com
- Ferick, PPI Sarawak,
Justferick@gmail.com
sarawakppi@gmail.com
- Lagian Sinuraya, PPI UPSI, sinuraya09@gmail.com, ppicabangupsi@gmail.com
- Muhammad zaki naufal, PPI UTP, zaki.naufal1108@gmail.com , ppiutptronoh@gmail.com
- Nadira Anandita, PPI USM, ppiusains@gmail.com
- Fikran Aranda Fahrudin, PPI Sabah, fikran.aranda@gmail.com , ppi.sabah2016@gmail.com
- UMK (kelantan)

Wilayah Selatan
- Muhammad Hafiz Pratama, PPI UTM, tama.hafiz@gmail.com, utmppi@gmail.com
- Muhammad Shofa Adhana, PPI INTI Nilai, mshofaa@gmail.com, islc.ppiinti@gmail.com
- Endri Mardiansyah, PPI UT Johor, ut.endri15@gmail.com, utpokjarjohor@gmail.com
- Lukmanul Hakim, PPI USIM, Lukmanulhakimahbr@gmail.com, usimppi@gmail.com
- Anwar Ilmar, PPI UMP, anwar.ilmar@ftumj.ac.id
- Rafidhan Abdul Rahman Mariz, PPI UNITI ,rafidanabdul@gmail.com, ppi.kolej.uniti@gmail.com
- Kusnanto Mukti W., PPI UTHM
kusnantomukti@gmail.com, ppiuthm@gmail.com
- UTeM

Wilayah Sentral (Persekutuan & Selangor)
- UTM-KL ; Amrul Faruq (falux18@gmail.com)
- Kevin Angdreas, PPI APU, angdreas.kevin17@icloud.com, auissgroup@gmail.com
- Nugi Nugraha Hardandi, PPI IUKL (Garuda IUKL), nugrahahardandinugi@gmail.com, garudaiukl@gmail.com
- Gabrielle Linando, PPI UCSI, gaby.linando@gmail.com, Indonesia@student.ucsiuniversity.edu.my
- Zahra Qalbina, Merah Putih Club Limkokwing University, merahputihclub@gmail.com
- Sumarno, PPI UTKL, sumarnojawa3@gmail.com. ppi.utkl@gmail.com
- Said Alfahulmizan, Msu indonesian Society (MIS), Foursevenonethree@gmail.com, ppi_msu@yahoo.com
- Ryan Pratama Putra, PPI UniSZA,ghifary13@gmail.com, ppiunisza@gmail.com
- Rifqi M Farhan PPI UPM, ppim.upm@gmail.com
- Fawzia Aulia Rahmani, PPI KUIS, fawaziaz@gmail.com, kuisppi@gmail.com
- Utami Dea Larasanti Laang, PPI Taylor’s (Komando’45), utamidealarasanti.komando45@gmail.com, komando45ppitaylors.tulc@gmail.com
- Ahmad Rachibunni'am, PPI IIUM, rachibunniaam32@gmail.com , officialppiiium@gmail.com
- Muhammad Ilham Hamadi, PPI UKM, milhamhamadi@gmail.com, ppiukmalaysia@gmail.com
- M. Irfan Basyarahil, UM ppi.universiti.malaya@gmail.com
- Rheza Auditya Wijaya, PPI-MONASH Malaysia, audityawijaya@gmail.com, ppimonash@gmail.com
- Dewanti anggraini tandiono, PPI HELP UNI, dewantianggrainii@gmail.com
ppihelpuni@gmail.com
-Michael Jonathan Wirjana. PPI MMU
ppi.mmu.malaysia@gmail.com
Michael_11099@yahoo.com
-Farahiyah Inarah Putri, PPI UiTM
farah0605@gmail.com ,
ppi.uitm@gmail.com